NIJIA (xe điện)
11,500,000 đ
12,200,000 đ
13,900,000 đ